home

Wij keuren personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

Sinds 1985 is in Nederland de APK verplicht voor motorvoertuigen vanaf 400 kg. De keuring is bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. De regelgeving en handhaving hiervan wordt door de RDW regelmatig door middel van steekproeven gecontroleerd. Elk APK-keuringsstation is verplicht dezelfde regels in acht te nemen. Een steekproef is dus geen controle op de klant maar op het keuringsstation, dat bij misbruik door middel van sancties of zelfs sluiting bestraft kan worden.

U kunt uw voertuig tot twee maanden vóór de eerste APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan twee maanden vóór de APK- vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

browser

Keuringsfrequenties.

Drie of vier jaar (zie tabel onder aan deze pagina) nadat een personenauto of lichte bedrijfsauto voor het eerst op de weg is toegelaten, is deze keuringsplichtig. Dit is afhankelijk van het soort brandstof.

browser

Deze auto's moeten ook gekeurd worden.

browser

Tarieven.

De APK-keuringstarieven zijn niet vastgelegd, waardoor er tussen keuringsstations onderling prijsverschillen mogelijk zijn. Een APK-keuring is een momentopname; dit houdt dus niet automatisch in dat de auto geen onderhoud meer nodig heeft.

 

browser

Tabel keuringsfrequenties

Personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.500kg)

 Brandstof

Wanneer keuren? 

Datum eerste toelating na 1 januari 2005

Benzine en/of elektromotor

Eerste APK na 4 jaar,daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar

Diesel,gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch)

Eerste APK na 3 jaar, daarna elke jaar

Datum eerste toelating vóór 1 januari 2005

Alle

Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar

Voertuig 30 jaar of ouder

Alle


Eens per 2 jaar

Datum eerste toelating vóór 1 januari 1960

Geen APK-plicht

top